'หมอพร้อม' หยุดจองคิววัคซีนโควิดชั่วคราว ใครนัดหมายไว้ยังฉีดตามกำหนดเดิม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'หมอพร้อม' หยุดจองคิววัคซีนโควิดชั่วคราว ใครนัดหมายไว้ยังฉีดตามกำหนดเดิม

'หมอพร้อม' หยุดจองคิววัคซีนโควิดชั่วคราว ใครนัดหมายไว้ยังฉีดตามกำหนดเดิม

ระบบ 'หมอพร้อม' หยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว แต่ใครที่นัดหมายไว้แล้ว ยังฉีดตามกำหนดเดิม

วันนี้ (30พ.ค.64) จากกรณีที่ระบบ 'หมอพร้อม' ออกประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ดังนี้

1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ

2. ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน

2.1 อสม. / รพ.สต. / โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)

2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน / เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด

2.3 หมอพร้อม LINE OA / แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ทำการนัดหมายไว้แล้ว สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

อนึ่ง ระบบหมอพร้อม ยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด


'หมอพร้อม' หยุดจองคิววัคซีนโควิดชั่วคราว ใครนัดหมายไว้ยังฉีดตามกำหนดเดิม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง