ศบค.เปิดจุดระบาดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.เปิดจุดระบาดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

ศบค.เปิดจุดระบาดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

ศบค.เปิดสถานที่การเกิดระบาดในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 11 จังหวัด แนวโน้มผู้ติดเชื้อยังคงตัว และพบในกลุ่มก้อนที่ต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนเดิม เช่น โรงงาน แคมปักอสร้าง ชุมชนแออัด ชุมชนรอบโรงงาน และในเรือนจำ

วันนี้ (29 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,803 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,421 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 629 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,702 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 51 ราย มาจากกัมพูชา 47 ราย ซึ่งยังคงพบเดินทางมาจากช่องทางธรรมชาติ 1 ราย ซาอุดิอาระเบีย 3 ราย และ เซอร์เบีย 1 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย เพศชาย 18 ราย หญิง 16 ราย อายุระหว่าง 35-87 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดย 21 รายเป็นผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 149,779 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 102,311 ราย เพิ่มขึ้น 4,439 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 988 ราย

ขณะที่ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุดวันนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว 170,126,628 ราย เสียชีวิต 3,537,568 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 34,022,657 ราย อันดับสอง อินเดีย27,719,431 ราย อันดับสาม บราซิล 16,392,657 ราย อันดับสี่ ฝรั่งเศส 5,646,897 ราย และอันดับห้า ตุรกี 5,228,322 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 84

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อภาพรวมลดลง ส่วนประเทศยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนวโน้มคงตัวทั้งกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยยังเป็นการพบในกลุ่มก้อนที่ต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนเดิม คือ โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนแออัด ชุมชนรอบโรงงาน และในเรือนจำ นอกจากนี้ยังเริ่มพบในโรงงานอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สำหรับสถานที่การเกิดระบาดในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

- เขตบางกะปิ ตลาดบางกะปิและชุมชนรอบๆ ชาวไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ยอดสะสมใน cluster ตลาดบางกะปิ 453 ราย แคมป์ก่อสร้าง 19 ราย

- เขตคลองเตย ชุมชนและตลอดคลองเตย ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ยอดสะสมใน cluster 1,603 ราย

- เขตบางพลัด สวนหลวงพระราม 8 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ยอดสะสมใน cluster 54 ราย

- เขตพระนคร ปากคลองตลาด ชาวไทย เมียนมา ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ยอดสะสมใน cluster 15 ราย

ศบค. เปิดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด

นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี แคมป์ก่อสร้าง ผู้ป่วยรายใหม่ 122 ราย ยอดสะสมใน cluster 697 ราย

สมุทรปราการ

อ.เมืองสมุทรปราการ และกทม. โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ชาวไทยและเมียนมา ผู้ป่วยรายใหม่ 44 ราย ยอดสะสมใน cluster 278 ราย

ตาก

อ.วังเจ้า (บ้านผาผึ้ง) สัมผัสในชุมชน ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ยอดสะสมใน cluster 51 ราย

ประจวบคีรีขันธ์

อ.หัวหิน โรงงานสัปะระกระป๋อง ชาวไทย เมียนมา ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย ยอดสะสมใน cluster 89 ราย

ระนอง

อ.เมืองระนอง แรงงานแพปลาชาวเมียนมา ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ยอดสะสมใน cluster 606 ราย

นราธิวาส

อ.ตากใบ สัมผัสในชุมชน ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย ยอดสะสมใน cluster 134 ราย

ศบค. เปิดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด

มหาสารคาม

อ.กันทรวิชัย มหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย ยอดสะสมใน cluster 11 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

เพชรบุรี

- กระจายใน 10 จังหวัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ชาวไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย ยอดสะสมใน cluster 3,207 ราย

- เขาย้อย โรงงานผลิตรองเท้า ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย ยอดสะสมใน cluster 21 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

ชลบุรี

อ.เมือง ชุมชนบางทราย ชาวไทย เมียนมา กัมพูชา ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย ยอดสะสมใน cluster 32 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

ตรัง

อ.กันตัง โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ผู้ป่วยรายใหม่ 36 ราย ยอดสะสมใน cluster 36 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

ศบค. เปิดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด

ศบค.สรุปสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อภาพรวมลดลง ขณะที่ พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแนวโน้มคงตัวทั้งกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยพบในกลุ่มก้อนที่ต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนเดิม โรงงาน แคมปักอสร้าง ชุมชนแออัด ชุมชนรอบโรงงาน และในเรือนจำ รวมทั้ง เริ่มพบในโรงงานหลากหลายประเภทและขนาด ทั้ง ข้าว อาหารสด อาหารบรรจุ อิเลคทรอนิกส์ เสื้อผ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

นอกจากนี้ อัตราผู้ป่วยหนักค่อนข้างคงที่ พบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และยังพบผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของประเทศต่อเนื่อง โดยเฉพาะกัมพูชา

สำหรับสถานที่เสี่ยง ยังเป็นโรงงาน ตลาด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้าง และชุมชนรอบๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัจจัยเสี่ยง ยังคงเป็นการสัมผัสคลุกคลีกัน ทั้งในสถานประกอบการ ที่พัก ชุมชน ครอบครัว การเดินทางศบค.เปิดจุดระบาดคลัสเตอร์ 11 จังหวัด เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า กทม.รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่แตะ 1 พันอีกรอบ โดยวันนี้พบ 1,054 ราย ขณะที่ยอดเสียชีวิตคิดเป็น 1.10% สูงกว่าของประเทศ โดยพบผู้ติดเชื้อใน 43 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ คือ แคมป์ก่อสร้างในเขตดินแดง, แคมป์ก่อสร้างในเขตวัฒนา, แคมป์ก่อสร้างในเขตปทุมวัน และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองสามวา

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จากข้อมูลของกทม. พบมีจำนวนตลาดถึง 486 แห่ง มีชุมชนอาศัยอยู่ 2,069 ชุมชน ขณะที่แคมป์คนงานก่อสร้างพบ 409 แคมป์ กระจายไปแต่ละเขต ดังนั้น กทม.จึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ผ่านกลุ่มเขต เพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกันใน 50 เขต โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพฯ กลาง, ตะวันออก, ใต้, เหนือ และ กรุงธนบุรีใต้, เหนือ

ขณะที่การติดเชื้อในเรือนจำวันนี้พบ 2,702 ราย แบ่งเป็น เรือนจำบางขวาง 481 ราย เรือนจำนนทบุรี 1,969 ราย ทั้งนี้ มีการจัดพื้นที่ในเรือนจำเพื่อดูแลผู้ป่วยหนัก อย่างไรก็ตามยังมีสัญญาณเชิงบวก สามารถจัดการได้ โดยมีการการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจึงทำให้พบเจอผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง