ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมนำเข้าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดส มิ.ย.นี้ 

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมนำเข้าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดส มิ.ย.นี้ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมนำเข้าวัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส มิ.ย.นี้ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย พร้อมนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดส ภายในเดือนมิ.ย.นี้ ใช้งบประมาณของราชวิทยาลัยฯ ไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง บ.แอคแคปฯ

วันนี้ (28 พ.ค.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก ซิโนฟาร์ม โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายอนุทิน กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อระบบสาธารณสุขไทยในสถานการณ์โควิด-19 พระราชทานแนวทางช่วยเหลือประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความร่วมที่ดีต่อกันมาโดยตลอด จนสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน และทำให้เข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้วัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว

ด้าน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ตามที่เอกสารหลุดเผยแพร่เมื่อคืน ไม่เคยมีการพูดคุยถึงการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม รวมถึง จำนวน 20 ล้านโดส ที่มีการระบุในเอกสาร

ส่วนการจัดหาวัคซีนทางเลือกดังกล่าว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน การกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงให้กับประชาชน โดยวัคซีนจากซิโนฟาร์ม ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้ว ที่สามารถใช้กับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้ มีประสิทธิภาพ 79% จัดเก็บง่าย ไม่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมากเหมือนวัคซีนอื่น

ศ.นพ.นิธิ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดหาวัคซีนนั้น อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจจนเกินกว่ากฎหมายเดิม รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทซีโนฟาร์ม ในการนำเข้าวัคซีนมายังประเทศไทย โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลจิสติกส์ ในการนำเข้าจัดเก็บวัคซีน ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยนำเข้าเวชภัณฑ์และวัคซีนมาแล้ว คือ บริษัท ไบโอจีนีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการช่วยเหลือยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนกับ อย. ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการจัดหาวัคซีนทางเลือก เป็นการทำงานคู่ขนานกันกับวัคซีนหลักของรัฐบาล

เบื้องต้นการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ติดต่อจากทางปักกิ่งแล้ว ในเดือนมิถุนายน จะจัดส่งให้ล็อตแรก 1 ล้านโดสก่อน ส่วนหลังจากนั้นจะนำเข้าจำนวนเท่าไรต้องพูดคุย

ศ.นพ.นิธิ ยืนยันว่า วัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้งบประมาณรายได้จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนของรัฐบาลฉีดให้กับประชาชนฟรี ส่วนใครจะมาขอร่วมในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยเจรจากัน ตอนนี้มีภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยแล้วอยู่ 2 แห่ง คือ สภาอุตสาหกรรม และ ปตท.

สำหรับราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม เบื้องต้นยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างเป็นทางการ แต่จะอยู่ในกรอบราคาวัคซีนทั่วไปที่รวมในเรื่องของค่าประกันด้วย คาดว่าเข็มละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ต้องดูราคาที่จัดซื้อมาจากซิโนฟาร์มก่อน แต่เบื้องต้นไม่เน้นกำไร ส่วนการกระจายวัคซีนนั้นเบื้องต้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องรู้จำนวนวัคซีนโดยจะมีการถามในระบบว่ากลุ่มไหนบ้างที่ต้องการนำไปใช้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง