หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา "โควิดสายพันธุ์ไทย" เพียงแค่พบที่ไทยประเทศแรก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา "โควิดสายพันธุ์ไทย" เพียงแค่พบที่ไทยประเทศแรก

หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา โควิดสายพันธุ์ไทย  เพียงแค่พบที่ไทยประเทศแรก

หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา "โควิดสายพันธุ์ไทย" เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นที่กังวลวิตก

28 พฤษภาคม 2564 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณี กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ แถลงพบ โควิดสายพันธุ์ไทย ว่า


สายไทย ผ่านอียิปต์ เลื่อนฐานะเป็น สายน่าสนใจ varinat under interest

ยังไม่ถึง เป็นสายที่กังวลวิตก variant of concern อย่าง สายอังกฤษ อินเดีย แอฟริกา

จากข้อแถลงของ Public Health England ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโควิด

C.36.3 variant พบในประเทศไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษเองพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ ตรวจพบใน 109 ราย ปะปนกับ สายอังกฤษ และ

อืนเดียที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างที่เจอในไทย ส่งจากคุณหมอ โรม บัวทอง และถอดรหัสพันธุกรรมโดยคุณยุทธนา จ้อยจินดา

สินินาถ เพชราช วีนัศรินทร์ อ่ำพุต


หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา โควิดสายพันธุ์ไทย  เพียงแค่พบที่ไทยประเทศแรก


หมอธีระวัฒน์ เผยที่มา โควิดสายพันธุ์ไทย  เพียงแค่พบที่ไทยประเทศแรก


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง