ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ "วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ "วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค"

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ "วัคซีนแอสตราเซเนกา - ซิโนแวค" ภูมิคุ้มกันสูงน่าจะป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดี

วันนี้( 27 พ.ค.64) ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Institute of Clinical Research) รายงานผลโครงการวิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

โดยผลการวิจัยเบื้องต้นระบุว่า หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครทุกคนมีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19

หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 พบว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มมีภูมิคุ้มกันที่สูงเทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19

หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 พบว่าทุกคน (100%) มีภูมิคุ้มกันในระดับสูงเทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19

แสดงให้เห็นว่า หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 และฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19

แปลผลได้ว่า วัคซีนทั้งสองตัวนี้น่าจะป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดี

นอกจากนี้ ผลการวิจัย ยังระบุอีกว่า ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีน จะมีอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ อาการดังกล่าวสามารถหายเองได้

โดย กลุ่มที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา พบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมากกว่า กลุ่มที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยเฉพาะในคนอายุน้อย (< 30 ปี) ขณะนี้กำลังตรวจผลของภูมิต่อสายพันธุ์ต่างๆ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกา และอินเดีย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากทราบผลจะแจ้งเป็นลำดับถัดไป


ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวค

ศิริราช เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีนแอสตราเซเนกา-ซิโนแวคข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง