ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (25พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 พ.ค.2564

โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

ในราชกิจจาฯยังแนบบัญชีท้ายพระราชกำหนด ระบุแผนงานหรือโครงการ ผู้รับผิดชอบ และวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสถานพยาบาล สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่ครม.มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีแผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ให้เดินหน้าธุกิจได้ต่อเนื่อง โดยมีกระทรวงการคลหรือหน่วยงานที่คลังหรือหน่วยงานที่ครม.มอบหมายรับผิดชอบ ภายใต้วงเงิน 3 แสนล้านบาท

และแผนงานสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรักษาการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุน การบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1 แสน 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ การออกพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดยังมีความรุนแรง เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้ ต้องเป็นเหตุกรณีจำเป็นที่สุด และห้ามมิให้ใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


คลิกอ่านรายละเอียด พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 พ.ค.2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง