นราธิวาส! ปิดตำบลเกาะสะท้อน คุมคลัสเตอร์สายพันธุ์แอฟริกาใต้-เอาผิดผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นราธิวาส! ปิดตำบลเกาะสะท้อน คุมคลัสเตอร์สายพันธุ์แอฟริกาใต้-เอาผิดผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

นราธิวาส! ปิดตำบลเกาะสะท้อน คุมคลัสเตอร์สายพันธุ์แอฟริกาใต้-เอาผิดผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

จังหวัดนราธิวาสชี้แจงการพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ คลัสเตอร์ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จำนวน 3 คน พร้อมได้สั่งปิดตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.64 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งว่ามีการพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ รายแรก ในผู้ป่วย โควิด-19 คลัสเตอร์ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ขณะนี้ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาเข้า Local Quarantine ในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส แล้ว


ซึ่งพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์ อ.ตากใบโดยผู้ป่วยที่พบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ เป็นเพศชายอายุ 32 ปี อาศัยอยู่หมู่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากการสอบสวนโรค พบว่ามารดา ภรรยาและบุตร ลักลอบจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาพักอาศัยร่วมด้วยตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564


ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้รักษาหลายแห่ง ได้เก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ได้ค้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 698 คน พบเชื้อจำนวน 79 คน และค้นหาเชิงรุกในชุมชน จำนวน 160 คน พบเชื้อ 2 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ มีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง มีกิจกรรม ได้แก่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกัน และการสูบบารากู่


ปัจจุบัน ข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยใน คลัสเตอร์ นี้ จำนวน 81 คน โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน , โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ปัจจุบัน รักษาหายแล้วจำนวน 16 คน กำลังรักษา 65 คน ไม่มี ผู้ป่วยเสียชีวิต


ในส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์แอฟริกาใต้ โดยการส่งตรวจหาสายพันธุ์จำนวน 10 คน พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จำนวน 3 คน ซึ่งโรงพยาบาลตากใบได้ทำการตรวจภูมิคุ้มกัน พบว่ามีภูมิคุ้มกันทั้ง 3 คน ขณะนี้ผู้ป่วยกลับบ้านแล้วทั้ง 3 คน


สำหรับมาตรการของจังหวัดนราธิวาส มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อเข้ารับการกักกันตัว ณ Local Quarantine ในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ขณะที่จังหวัดนราธิวาสสั่งปิดทั้งตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และปิดต่อเนื่องไปอีกตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะดำเนินการทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูลด้วย


ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ วันที่( 23 พ.ค. 64 )มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 24 ราย และเสียชีวิต 1 ราย สำหรับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักมีจำนวนทั้งสิ้น 235 เตียง ขณะที่จำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามมีจำนวนทั้งสิ้น 349 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง