นราธิวาสผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย แต่หายป่วยแล้ว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นราธิวาสผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย แต่หายป่วยแล้ว

นราธิวาสผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย แต่หายป่วยแล้ว

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย แต่ทั้งหมดหายป่วยกลับบ้านแล้ว

วันนี้ (23พ.ค.64) สถานการณ์ของประเทศไทย ณ ปัจจุบันที่มีการระบาดในประเทศของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายตระกูล B.1.351 (20H/501Y.V2) หรือที่มักเรียกกันในสื่อว่าเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ทางกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) ได้รับการประสานจากทางกระทรวงสาธารณสุขให้ร่วมสืบสวนคลัสเตอร์ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับข้อมูลว่าอาจเป็นคลัสเตอร์ติดเชื้อต่อเนื่องในประเทศไทย จากผู้ลักลอบเข้าเมือง

สำหรับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตรวจพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในผู้ป่วย COVID- cluster อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พบผู้ป่วยรายแรกใน cluster อ.ตากใบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นเพศชายอายุ 32 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จากการสอบสวนโรคพบว่ามารดา ภรรยาและบุตร ลักลอบจากประเทศมาเลเซียเข้ามาพักอาศัยร่วมด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม

ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้รักษาหลายแห่ง ได้เก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ได้ค้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 698 ราย พบเชื้อจานวน 79 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชนจำนวน 160 ราย พบเชื้อ 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ มีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง มีการร่วมกิจกรรมได้แก่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกัน การสูบบารากู่

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.) พบผู้ป่วยใน cluster นี้จำนวน 81 ราย เป็นผู้ป่วยตำบลเกาะสะท้อนจานวน 74 ราย ตำบลไพรวันจำนวน 2 ราย ตำบลศาลาใหม่จำนวน 5 ราย

สำหรับมาตรการทางด้านสาธารณสุขคือ 1.นำผู้ป่วยจำนวน 81 ราย ซึ่งไม่มีอาการจำนวน 45 ราย อาการเล็กน้อย จำนวน 29 ราย อาการปานกลางจำนวน 7 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนจำนวน 33 ราย โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง จำนวน 41 ราย และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 7 ราย ปัจจุบัน รักษาหายแล้วจำนวน 16 ราย กำลังรักษาจำนวน 65 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

2.เฝ้าระวังสายพันธุ์แอฟริกาโดยการส่งตรวจหาสายพันธุ์จำนวน 10 ราย พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา จำนวน 3 ราย โรงพยาบาลตากใบได้ทำการตรวจภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ผู้ป่วยจำหน่าย กลับบ้านแล้วทั้ง 3 ราย

ส่วนมาตรการทางด้านสังคม ดังนี้

1.มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาเข้า Local Quarantine

2.มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ปิดทั้งตำบล คำสั่งที่ 2568/2564 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีผลจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และปิดต่อเนื่องและตั้งจุดตรวจเป็นรายหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูลข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง