ไขคำตอบ! เคยแพ้ยา-แพ้อาหาร จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไขคำตอบ! เคยแพ้ยา-แพ้อาหาร จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

ไขคำตอบ! เคยแพ้ยา-แพ้อาหาร จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยไขคำตอบ เคยแพ้ยา เคยแพ้อาหาร จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

วันนี้ (23พ.ค.64) สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เคยแพ้ยา เคยแพ้อาหาร จะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่? โดยระบุว่า

คนที่มีประวัติ "แพ้อาหาร" สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ คนที่เคยมีประวัติแพ้อาหาร อาทิ อาหารทะเล นม ไข่ ถั่ว แป้งสาลี และอาหารอื่น สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ

คนที่มีประวัติ "แพ้ยา" สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ คนที่มีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะ (เช่น ยาเพนนิซิลิน ยาซัลฟา เป็นต้น) แพ้ยาแก้ปวดลดไข้ (เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น) แพ้ยารักษาโรคเกาต์ แพ้ยากันชักหรือแพ้ยาชนิดอื่นและคนที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสี (radiocontrast media) สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ และควรสังเกตอาการจนครบ 30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน ในสถานพยาบาลที่รับวัคซีน

คนที่เคยมีประวัติ "แพ้วัคซีน" สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติหรือไม่

คนที่เคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแบบรุนแรงมาก่อน และคนที่เคยแพ้วัคซีนโควิดเข็มแรกแบบรุนแรง หรือมีลมพิษหลังฉีด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อรับการประเมิน และดูแลอย่างเหมาะสมในการฉีดวัคซีน

การแพ้วัคซีนแบบรุนแรง หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน (ส่วนใหญ่เกิดภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน) ได้แก่ ผื่นลมพิษทั่วตัว หรือมีการบวมของปาก/เปลือกตา ร่วมกับ หายใจเสียงหวีด ความดันโลหิตต่ำ ถ่ายเหลว อาเจียน เป็นต้น


ไขคำตอบ! เคยแพ้ยา-แพ้อาหาร จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง