กทม.ออกประกาศคุมโควิด แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด-คอลเซ็นเตอร์ เริ่ม 23 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.ออกประกาศคุมโควิด แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด-คอลเซ็นเตอร์ เริ่ม 23 พ.ค.นี้

กทม.ออกประกาศคุมโควิด แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด-คอลเซ็นเตอร์ เริ่ม 23 พ.ค.นี้

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด และ call center ย้ำห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เริ่ม 23 พ.ค.นี้

วันนี้ (22 พ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ออก ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 14/64 เมื่อวันที่ 21 พ.ค 64 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 64 โดยมีคำสั่งดังนี้

1. ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้

- ตลาด

- แคมป์คนงานก่อสร้าง

- สถานประกอบการ call center

2. ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 64 เป็นต้นไป


ด่วน! กทม.

ด่วน! กทม.

ด่วน! กทม.

ด่วน! กทม.

ด่วน! กทม.

ด่วน! กทม.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง