เช็กเงื่อนไข เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง ถ้าจะใช้สิทธิต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไข เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง ถ้าจะใช้สิทธิต้องทำอย่างไร?

เช็กเงื่อนไข เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง ถ้าจะใช้สิทธิต้องทำอย่างไร?

มัดรวม เงื่อนไขการใช้สิทธิ มาตรการ เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมเช็กไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาได้ที่นี่!!

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ได้ส่งผลกระทบกับหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงประชาชน บางคนอาจจะได้รับผลกระทบลากยาวต่อเนื่องมาจากโควิดในรอบแรก ซึ่งล่าสุดภาครัฐก็ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม ทั้งโครงการ " เราชนะ " ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียน www.เราชนะ.com และ โครงการ ม.33เรารักกัน ที่มีวงเงินมาช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครอบคลุม 9.27 ล้านคน ซึ่งไม่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะโอนเงินเข้าอัตโนมัติ และสามารถใช้ จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.2564 ซึ่ง TNN ONLINE ได้รวบรวมเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิตามโครงการมาฝาก

มัดรวม เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง เช็กเงื่อนไขมาตรการได้ที่นี่!

1. โครงการ เราชนะ

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการ เราชนะ นั้น กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยา ผ่านการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ล่าสุดได้รับสิทธิช่วยเหลือวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 9,000 บาท ในระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยความคืบหน้าล่าสุด สำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิเงินเราชนะ กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยา เราชนะ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

โดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมาประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด
 • กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยทาง โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เช็กเงื่อนไข เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง ถ้าจะใช้สิทธิต้องทำอย่างไร?

วิธีการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยา

สำหรับการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยาจากมาตรการนั้น สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122

ล่าสุด จากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ เราชนะ ในวันที 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า หน้าเว็บไซต์มีเมนูที่น่าจะรองรับการตรวจสอบสถานะการทบทวนสิทธิ คือ เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ โดยผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนในเมนูดังกล่าว ดังนี้

1.เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หรือ คลิกที่นี่

2.กรอกรายละเอียดการตรวจสอบสถานะ ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

3.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

กำหนดเวลาการโอนเงิน สำหรับกลุ่ม ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งที่สองสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท

กลุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345 ทำตามขั้นตอน ระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือ

2.เครื่อง EDC จากร้านค้าที่ร่วมโครงการ

3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จากนั้นใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ ระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือ

ทั้งนี้ เงินเยียวยามาตรการเราชนะ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ได้ที่ ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

มัดรวม เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง เช็กเงื่อนไขมาตรการได้ที่นี่!

2.โครงการ ม.33 เรารักกัน

ในส่วนของโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ที่เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเป็นการขยายความช่วยเหลือจากเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด-19 ระลอกที่ 3 เป็นการเร่งด่วน ทั้งมาตรการม.33 เรารักกัน และเราชนะ

สำหรับ ม.33 เรารักกัน ครม. ได้เพิ่มวงเงินเยียวยาให้ผู้ที่เคยได้สิทธิทั้งหมด 2,000 บาทต่อราย และแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ภาพรวมทั้งโครงการ ครม.ได้เพิ่มวงเงินในโครงการอีก 1.17 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 8.11 ล้านคน

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัน หรือ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.2564

โดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ในระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

มัดรวม เราชนะ - ม.33เรารักกัน -คนละครึ่ง เช็กเงื่อนไขมาตรการได้ที่นี่!

3.โครงการ คนละครึ่ง

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง จะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ภายหลังการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยนอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วกว่า 14 ล้านคน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกกว่า 16 ล้านคน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมิถุนายน และจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่ง เฟสใหม่นี้ ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่จะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการ คนละครึ่ง หรือจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะเป็นการได้เงินคืนในรูปแบบ E-Voucher ไม่เกิน 7 พันบาท ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้งข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง