เปิดคำอธิบายฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่ เพราะอะไร?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดคำอธิบายฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่ เพราะอะไร?

เปิดคำอธิบายฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่ เพราะอะไร?

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนะนำการฉีดวัคซีนสามารถฉีดได้ 3 วิธีด้วยกัน แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อต้นแขน เพราะดูดรับวัคซีนได้เร็วกว่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ต้นแขนส่วนบน หรือ บริเวณหัวไหล่ เนื่องจากว่าเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่กว่าเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง ไขมันน้อย เลือดวิ่งได้ดี ทำให้รู้สึกเจ็บน้อยกว่าและมีปริมาณหลอดเลือดมาเลี้ยงมากกว่า

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

หมายความว่า สามารถฉีดวัคซีนได้ในปริมาณที่มากกว่า และช่วยให้ร่างการดูดซับวัคซีนได้เร็วกว่าอีกด้วย โดยกล้ามเนื้อในส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขน

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

สำหรับวิธีการในการฉีดวัคซีนนั้น บุคลากรทางการแพทย์ต้องบีบจับกล้ามเนื้อช่วงต้นแขน หรือหัวไหล่ให้ตึงขึ้น และเข้าหากัน เพื่อให้กล้ามเนื้อในส่วนที่ต้องการฉีดหนาขึ้น แต่ต้องระวังอย่าให้เข็มฉีดลงไปลึกถึงกระดูก

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

กล้ามเนื้อต้นแขนส่วนบนแบ่งออกหลักๆ ได้ 3 ส่วน โดยบุคลากรทางการแพทย์จะเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณกล้ามเนื้อแนวกลาง ไม่ฉีดที่กล้ามเนื้อด้านหน้า หรือด้านหลังโดยเด็ดขาด

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะต้องระวังเส้นประสาท ที่อยู่ห่างจากปุ่มกระดูกหัวไหล่ประมาณ 7 เซนติเมตร กล้ามเนื้อต้นแขนรับเลือดส่วนใหญ่จากหลอดเลือดแดงรอบต้นแขน โดยที่หลอดเลือดแดงรอบต้นแขนจะอยู่เหนือหลอดเลือดแดงรักแร้ วิ่งคู่กับเส้นประสาทรักแร้ และต้องระวังด้วยว่า การการฉีดวัคซีน จะไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดง

คลายสงสัย! ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนหรือหัวไหล่?

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง