ผวา! สมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่ง 457 คน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผวา! สมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่ง 457 คน

ผวา! สมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่ง 457 คน

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันเดียวพุ่ง 457 คน

21 พฤษภาคม 2564 อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 457 คน ยอดป่วยสะสม 5,000 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวม 55 คน ยังรักษาในโรงพยาบาลรัฐ 659 คน โรงพยาบาลเอกชน 289 คน อยู่ใน Hospitel ราชภัฎธนบุรี 572 คน


ทั้งนี้ เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 72 ปี มีประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคประจำตัว ไตเรื้อรัง ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง สมุทรปราการผวา! สมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่ง 457 คน


ขณะที่ ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 317 เตียง คงเหลือ 55 เตียง

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) 944 เตียง คงเหลือ 347 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ 206 เตียง คงเหลือ 40 เตียง (ไม่มี Hospitel) โรงพยาบาลเอกชน 1,134 เตียง คงเหลือ 99 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่งผวา! สมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่ง 457 คน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง