ตลาดยิ่งเจริญเผยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก 991 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตลาดยิ่งเจริญเผยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก 991 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย

ตลาดยิ่งเจริญเผยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก 991 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย

ตลาดยิ่งเจริญเผยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเสี่ยง 991ราย พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย

เพจเฟซบุ๊ก“ตลาดยิ่งเจริญ - Yingcharoen Market”ประกาศตลาดยิ่งเจริญ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระบุว่า


ประกาศ ตลาดยิ่งเจริญ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ตลาดยิ่งเจริญได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข

ให้มีการตรวจหาเชื้อ ฯ เชิงรุก แก่ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงามข้ามชาติ

และชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตลาด ฯ จำนวน 4,000 ราย

ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน

ในวันนี้ทางตลาด ฯ รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ที่เข้ารับการตรวจ

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564


จำนวนทั้งหมด 991 ราย และพบติดเชื้อ 15 ราย แบ่งเป็น


1. ชาวไทย จำนวน 735 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 7 ราย

2. แรงงานข้ามชาติ จำนวน 256 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 8 ราย


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8-19 พ.ค. 64 ผลการตรวจเชิงรุก รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ฯ

ทั้งหมด 115 ราย แบ่งเป็น คนไทย 50 ราย และแรงงานข้ามชาติ 65 ราย

สำหรับการแจ้งผลการตรวจ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

จะแจ้งผลตรวจโดยตรงเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ป่วยติดเชื้อ ฯ

เพื่อประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ตลาดยิ่งเจริญเผยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก 991 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง