เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเว้นห่างกันกี่วัน?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเว้นห่างกันกี่วัน?

เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเว้นห่างกันกี่วัน?

เปิดแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งของซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดแล้วต้องเว้นระยะห่างกี่วัน

วันนี้ (20 พ.ค.64) หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิรักษาพยาบาล จองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 และได้เปิดให้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนั้น

ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่า จะสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับวัคซีนต้านโควิด-19 ได้หรือไม่ ล่าสุด กรมควบคุมโรค ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันทั้ง 2 โรค ดังนี้

กรณีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่อไปได้ โดยระยะห่างระหว่างเข็มของวัคซีนโควิด-19 ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน ส่วนกรณีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้ว จะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ที่ได้รับไปแล้ว ดังนี้

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แล้ว ให้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวคเข็มที่ 2 จนครบทั้ง 2 เข็มก่อน โดยมีระยะการฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ ซึ่งให้ห่างจากวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca) กรณีผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด ให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน ส่วนผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกาให้ครบทั้ง 2 เข็มก่อน ซึ่งต้องฉีดห่างกันประมาณ 10-12 สัปดาห์ ก็สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 1 เดือน

นอกจากนี้ กรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เริ่มนับจากวันที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของซิโนแวค เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ตามลำดับได้

ส่วนกรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ 3 เดือน จึงจะเริ่มฉีดเข็มที่ 1 ได้


เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเว้นห่างกันกี่วัน?
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง