ตลาดยิ่งเจริญเผยผลตรวจโควิดพบติดเชื้อ 47 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตลาดยิ่งเจริญเผยผลตรวจโควิดพบติดเชื้อ 47 ราย

ตลาดยิ่งเจริญเผยผลตรวจโควิดพบติดเชื้อ 47 ราย

ตลาดยิ่งเจริญเผยผลตรวจโควิดเชิงรุก 929 คน พบติดเชื้อ 47 ราย ทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ

วันนี้ ( 20 .. 64 )ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศ ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยตลาดยิ่งเจริญได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการตรวจหาเชื้อ เชิงรุก แก่ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงามข้ามชาติ และชุมชนครอบคลุมพื้นที่ตลาด จำนวน 4,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน

ในวันนี้ทางตลาด รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ที่เข้ารับการตรวจเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 929 ราย และพบติดเชื้อ 47 ราย แบ่งเป็น

1. ชาวไทย จำนวน 600 ราย พบติดเชื้อ จำนวน 20 รายและตรวจใหม่ จำนวน 8 ราย (วันที่ 20 .. 64)

2. แรงงานข้ามชาติ จำนวน 329 ราย พบติดเชื้อ จำนวน 27 ราย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8-18 .. 64 ผลการตรวจเชิงรุก รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ฯทั้งหมด 100 ราย แบ่งเป็น คนไทย 43 ราย และแรงงานข้ามชาติ 57 ราย

สำหรับการแจ้งผลการตรวจ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนจะแจ้งผลตรวจโดยตรงเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ป่วยติดเชื้อ ฯเพื่อประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

ตลาดยิ่งเจริญเผยผลตรวจโควิดพบติดเชื้อ 47 ราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง