TNN online เช็กแอปฯเป๋าตังด่วน! เงินเราชนะเข้าแล้ว 1,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กแอปฯเป๋าตังด่วน! เงินเราชนะเข้าแล้ว 1,000 บาท

เช็กแอปฯเป๋าตังด่วน! เงินเราชนะเข้าแล้ว 1,000 บาท

เช็กแอปฯเป๋าตังด่วน! เงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ โครงการ “เราชนะ" โอนแล้ว 1,000 บาท

วันนี้ (19..64) จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ "เราชนะอีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

เช็กแอปฯเป๋าตังด่วน! เงินเราชนะเข้าแล้ว 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตังวันที่ 20 ..64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 27 ..64 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 ..64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 ..64 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบางวันที่ 21 ..64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 ..64 : จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.. 64


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง