กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 มีทั้งตลาด-ห้าง-วัด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 มีทั้งตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 มีทั้งตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงเชื้อโควิด ระหว่าง 4-15 พฤษภาคม 2564 มีทั้งตลาด ห้าง โรงแรม วัด ร้านอาหาร

วันนี้ (18 พ.ค.64) สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งอัปเดต Timeline เพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่าง 4-15 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396


กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 ตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 ตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 ตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 ตลาด-ห้าง-วัด

กทม.อัปเดตไทมไลน์สถานที่เสี่ยง 4-15 พ.ค.64 ตลาด-ห้าง-วัด


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง