เตือน 'ไข้หวัดใหญ่' ในยุคโควิดระบาด ต้องระวังเพราะอาการคล้ายกันมาก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เตือน 'ไข้หวัดใหญ่' ในยุคโควิดระบาด ต้องระวังเพราะอาการคล้ายกันมาก

เตือน 'ไข้หวัดใหญ่' ในยุคโควิดระบาด ต้องระวังเพราะอาการคล้ายกันมาก

แพทย์เผยข้อมูลเตือนประชาชนระวัง 'โรคไข้หวัดใหญ่' ในยุคโควิด-19 ระบาด ชี้มีอาการคล้ายกันมาก หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที

วันนี้ (18พ.ค.64) อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูล โดยระบุว่า ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19 ระบาด

โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านทางการสัมผัสละอองฝอยของระบบทางเดินหายใจได้ โดยผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ ไปจนถึงมีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือเกิดภาวะปอดอักเสบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดร่วมกันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

ไอ เจ็บคอ คัดจมูกหรือมีน้ำมูก

ปวดศีรษะ

มีไข้สูง

อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

หายใจหอบเหนื่อย เมื่อมีภาวะปอดอักเสบ

ข้อควรเฝ้าระวัง

โรคไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 มาก หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที

อาการเบื้องต้นไม่สามารถใช้ในการแยกโรคได้ จึงจำเป็นต้องใช้การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น

การแพร่กระจายของโรคสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก เสมหะ หรือการไอและจามได้เช่นเดียวกัน

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดแทรกซ้อนกับโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกัน

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์

ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปื ในช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคตับ โรคตวายเรื้อรัง เป็นต้น

ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางระบบประสาท ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ


เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิดระบาด น่าห่วงเพราะอาการคล้ายกันมาก


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง