ด่วน! ศธ.เสนอ ศบค.เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! ศธ.เสนอ ศบค.เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64

ด่วน! ศธ.เสนอ ศบค.เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชง ศบค. เลื่อนเปิดเทอม จากเดิม 1 มิ.ย.64 เป็น 14 มิ.ย.64 เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน

วันนี้ (18 พ.ค.64) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ให้พิจารณา เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ จึงมีข้อสรุป ดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อีกครั้ง เป็นวันที่14 มิ.ย. เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน

2. ยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ก่อนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิ.ย.

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรกโดยขณะนี้จัดทำเอกสารจำนวนและรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเสนอต่อ ศบค.แล้ว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง