เช็กที่นี่! หากถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดในแอปฯหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! หากถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดในแอปฯหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร

เช็กที่นี่! หากถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดในแอปฯหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร

เช็กขั้นตอนได้ที่นี่! หากถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแอปพลิเคชั่น 'หมอพร้อม' ต้องทำอย่างไร

วันนี้ (18พ.ค.64) จากกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีการแนะนำประชาชนลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เพื่อเข้าจองสิทธิ ในการรับวัคซีน

ล่าสุด เพจ หมอพร้อม ได้ชี้แจ้งขั้นตอนแก้ไข สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันฉีดวัคซีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิวใน LINE Official Account หมอพร้อมและ Application หมอพร้อม สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กรณีพื้นที่ต่างจังหวัด หมอพร้อมจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป)แจ้งผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิว สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทน ตาม QR Code

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน

1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)

2. เลขที่บัตรประชาชน

3. ชื่อ นามสกุล

4. วัน/เดือน/ปี เกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน

7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย


เช็กที่นี่! หากถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดในแอปฯหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง