ข่าวดี!ลดค่าไฟฟ้า พ.ค.-มิ.ย.64 ลดภาระปชช.ช่วงโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ข่าวดี!ลดค่าไฟฟ้า พ.ค.-มิ.ย.64 ลดภาระปชช.ช่วงโควิด

ข่าวดี!ลดค่าไฟฟ้า พ.ค.-มิ.ย.64 ลดภาระปชช.ช่วงโควิด

กบง.มีมติลดค่าไฟฟ้าระยะเวลา 2 เดือน ช่วงพ.ค.-มิ.ย. ช่วยปชช.ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิดระบาด

วันนี้ ( 14 .. 64 )นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเม..64 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เช่นร้านค้ารายย่อยและผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเพิ่มเติมวงเงินประมาณ 15.04 ล้านบาท


โดยลดค่าไฟฟ้าเงื่อนไขเดียวกับมาตรการลดค่าไฟในที่ประชุม ครม.วันที่ 5 ..64 คือระยะเวลา 2 เดือน(เดือนพ..-มิ..64)เพื่อลดกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนคลอบคลุมทุกกลุ่ม


ทั้งนี้เดิมมาตรการช่วยเหลือตามมติครม.วันที่ 5..64 จะให้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะเวลา 2 เดือนวงเงินประมาณ 8,755 ล้านบาท


ทางคณะกรรมการ กบง.ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวอีกทั้งยังรับทราบแนวทางของ กกพ.ในการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท3-7 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าตามจริงเป็นระยะเวลา2เดือน(เดือนพ..-มิ..64)โดยให้กกพ.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง