เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด "MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด "MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร"

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่ม มีทั้ง "MRT - รถเมล์ - กรมสรรพากร - ร้านนวด - วัด - ห้างดัง - ตลาดหลายแห่ง" ใครไปเช็กด่วน!

วันนี้( 13 พ.ค.64) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ อัปเดตไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ระหว่าง 28 เมษายน-8 พฤษภาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 )

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร ใครไปเช็กด่วน!

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด MRT-รถเมล์-กรมสรรพากร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง