ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.พบอีกพนักงานนายท่า-โชเฟอร์-กระเป๋ารถเมล์ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 7 ราย

วันนี้ ( 12 .. 64 )องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า พบพนักงานในสังกัดติดทั้งหมด 7 ราย มีดังนี้ นายท่าอู่สาธุประดิษฐ์ เพศชาย เขตการเดินรถที่ 4 (2 คน)


พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ เพศหญิง สาย 21 เขตการเดินรถที่ 5 (1 คน)


พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ เพศหญิง สาย 510 เขตการเดินรถที่ 1 (1 คน)


พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ เพศหญิง สาย 510 เขตการเดินรถที่ 1 (1 คน)


พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ เพศชาย สาย 510 เขตการเดินรถที่ 1 (1 คน)


พนักงานธุรการจ่ายงาน เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 1 (1 คน) โดยรายละเอียดไทม์ไลน์มีตามเอกสารดังนี้

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ขสมก.อ่วม!พนง.ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่ทำงานรถเมล์สาย 510

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง