ปรับแผน “ฉีดปูพรม” ใช้วัคซีนเฉพาะพื้นที่ระบาด (คลิป)

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ปรับแผน “ฉีดปูพรม” ใช้วัคซีนเฉพาะพื้นที่ระบาด (คลิป)

ปรับแผน “ฉีดปูพรม” ใช้วัคซีนเฉพาะพื้นที่ระบาด (คลิป)

ปรับแผน “ฉีดปูพรม” ใช้วัคซีนเฉพาะพื้นที่ระบาด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง