เราชนะ แจกเพิ่ม 2,000 บาท หากลบแอปฯ 'เป๋าตัง' ไปแล้วยังได้สิทธิหรือไม่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เราชนะ แจกเพิ่ม 2,000 บาท หากลบแอปฯ 'เป๋าตัง' ไปแล้วยังได้สิทธิหรือไม่

เราชนะ แจกเพิ่ม 2,000 บาท หากลบแอปฯ 'เป๋าตัง' ไปแล้วยังได้สิทธิหรือไม่

คลังชี้แจง เราชนะ แจกเพิ่ม 2,000 บาท หากลบแอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' ไปแล้วยังได้สิทธิในครั้งนี้หรือไม่

วันนี้ (11พ.ค.64) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ ภายใต้โครงการเราชนะ (โครงการฯ) ที่ไม่เคยขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวงเงินสิทธิที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง