สปสช.แจงป่วยโควิดรักษาฟรี แม้ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สปสช.แจงป่วยโควิดรักษาฟรี แม้ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย

สปสช.แจงป่วยโควิดรักษาฟรี แม้ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย

สปสช.ชี้แจงผู้ป่วยอาการโควิด-19 รักษาฟรี แม้ไปเอกชน โรงพยาบาลห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย

วันนี้ (10พ.ค.64) นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงความชัดเจนถึงการดูแลค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ให้ประชาชนไม่เกิดความสับสน หลังมีผู้ออกมาโพสต์ว่าถูกโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสูงหลักแสนถึงหลักล้านบาท

ประเด็นนี้ นายแพทย์จเด็จ ยืนยันว่าผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ทุกราย ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง เนื่องจาก สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด พร้อมชี้แจงว่ากรณีที่บางโรงพยาบาล โดยเฉพาะเอกชนยังเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วย เป็นเพราะความเข้าใจและความกังวล ว่า สปสช.จะจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลล่าช้า

ซึ่งประเด็นนี้ สปสช.ได้ทำการแก้ไขแล้ว จากเดิมต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบรายการรักษาจ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นมาเป็น 15 วัน จ่ายคืนให้ 1 ครั้ง รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดในการตรวจคัดกรองที่ สปสช.ระบุไว้ ก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เช่น เคยกำหนดจะจ่ายเงินค่าตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยง หรือเดินทางไปสถานที่เสี่ยง แต่ในตอนนี้ได้เพิ่มข้อกำหนดใหม่ขึ้นมา คือ ให้แพทย์ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจเองได้เลยว่า ประชาชนแต่ละคนที่ต้องการตรวจคัดกรองนั้น มีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือไม่ หากเห็นสมควรตรวจ สปสช.ก็จะรับผิดชอบค่าตรวจทั้งหมด

ส่วนกรณีค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยบางรายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาท แล้วมีประเด็นว่า สปสช.จ่ายเพียง 5 แสน หรือ 9 แสนบาท นายแพทย์จเด็จ ระบุว่า เป็นเพราะโรงพยาบาลคิดค่ารักษาเกินกว่าราคาที่เคยกำหนดร่วมกันไว้ บางโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายเกินรายการที่เคยตกลงร่วมกัน

กรณีนี้สปสช.ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆแล้ว ว่าหากผู้ป่วยรายใดจำเป็นต้องใช้ยาที่นอกเหนือจากรายการที่ตกลงกันไว้ ให้แจ้งเข้ามาที่ สปสช.เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอ ครม.เพื่อขอขยายรายการเพิ่ม หาก ครม.อนุมัติ สปสช.ก็จะทำเรื่องจ่ายค่ารักษาที่เกินมาในภายหลัง จึงขอให้สถานพยาบาลแต่ละแห่งไม่ต้องกังวลว่าหากรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ไปแล้ว หรือรักษาเกินรายการ จะไม่ได้รับความคุ้มครองค่ารักษา จาก สปสช.เพราะภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างกลไกและกำลังใจให้ทีมแพทย์ได้รักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจเช่นกันว่าหากป่วย หรือตรวจคัดกรอง รวมถึงรถพยาบาลไปรับผู้ป่วย ไม่ต้องจ่ายเงินเอง สปสช.จะดูแลให้ทุกบาททุกสตางค์

เช่นเดียวกับ นายแพทย์ธเรศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก็ยืนยัน ว่า สบส.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสถานพยายาลทั่วประเทศ ได้ออกประกาศไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเอง ซึ่งครอบคลุมทั้งการตรวจในห้องแล็ป การรักษา การตรวจคัดกรอง และการฉีดวัคซีน พร้อมขอเน้นย้ำว่าทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะเอกชนต้องรับผู้ป่วยเข้ารักษาทุกแห่ง จะอ้างว่ารับเฉพาะบางสาขาหรือบางเครือข่ายไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนประเด็นที่ภาคเอกชนกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินจาก สปสช.เพราะมีรายการค่ารักษาที่เกินกว่าที่ได้กำหนด ขณะนี้ สบส.รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วมีประมาณ 7 รายการ ซึ่งจะนำเสนอเข้า ครม.พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมให้ครอบคลุม รวมถึงกำลังทำเรื่องส่งไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง กรณีรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบ เพราะหลายคนเข้าใจผิด ว่าการแจ้งค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงินเอง ให้แจ้งเข้าไปที่ สปสช.โดยตรง เพื่อลดความกังวลของผู้ป่วยลง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง