ชวนสวดมนต์ไล่โควิด 11 พ.ค. - วัดอรุณฯจัดโรงทานปรุงอาหารให้ภิกษุและชุมชน (คลิป)

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชวนสวดมนต์ไล่โควิด 11 พ.ค. - วัดอรุณฯจัดโรงทานปรุงอาหารให้ภิกษุและชุมชน (คลิป)

ชวนสวดมนต์ไล่โควิด 11 พ.ค. - วัดอรุณฯจัดโรงทานปรุงอาหารให้ภิกษุและชุมชน (คลิป)

ชวนสวดมนต์ไล่โควิด 11 พ.ค. - วัดอรุณฯจัดโรงทานปรุงอาหารให้ภิกษุและชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง