ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง กักตัวข้าราชการ-บุคลากร 60 คน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง กักตัวข้าราชการ-บุคลากร 60 คน

ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง กักตัวข้าราชการ-บุคลากร 60 คน

ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง หลังพบข้าราชการติดเชื้อโควิด รวมทั้งนำบุคลากรกว่า 60 คนกักตัว 14 วัน ขณะที่เทศบาลเมืองพิจิตร และอบจ.พิจิตร จัดกิจกรรมบิ๊กคลินิคเดย์ “รวมใจชาวพิจิตรต้านโควิด”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลินิ่งเดย์ “ชาวพิจิตรรวมใจ ต้านภัยโควิด” โดยมี ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร กล่าวให้ต้อนรับ มี พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวรายงานรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยกิจกรรม “รวมใจชาวพิจิตรต้านโควิด” จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร และท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง กักตัวข้าราชการ-บุคลากร 60 คน


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมปล่อยขบวน หน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อไปฉีดพ่นตามตลาด ร้านค้า หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆจำนวน 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์หยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตลอดจนจัดรถฉีดพ่นน้ำแรงดันสูงและรถบรรทุกน้ำ กวาดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนทางเท้า และล้างตลาดสด แหล่งชุมชนแออัดต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวพิจิตร ที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรได้รู้สึกปลอดภัย

ซึ่งนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพิจิตร ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงเดือนเมษายนถึงปัจจุบัน จำนวน 82 รายและอยู่ระหว่างรอผลตรวจ 505 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากที่อื่นๆและเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ล่าสุดมีพบว่าข้าราชการและพนักงานราชการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 แห่งจำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานราชการดังกล่าวปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พร้อมกับให้บุคลากร และลูกจ้างพนักงานทั้งหมด กว่า 60 คน เข้าสถานที่กักกันสัมผัสเสี่ยงสูงที่ทางราชการจัดไว้ให้เป็นระยะเวลา 14 วัน ขณะที่ได้ออกคำสั่งมาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรที่ปฏิบัติราชการแทน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งปิดสถานที่ราชการ 3 แห่ง กักตัวข้าราชการ-บุคลากร 60 คน


ขณะที่ ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร กล่าวว่าในวันนี้เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับหลายภาคส่วนราชการรรณรงค์บิ๊กคลินิ่งเดย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ทำความสะอาดตลาดสด ร้านค้า ถนน ทางเท้า และ สถานที่ราชการ ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ให้เกิดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการ สร้างความเชื่อมั่นและเกิดความปลอดภัยแก่แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือชาวพิจิตรและผู้ที่เดินทางเข้ามาในเมืองพิจิตรทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของคณะกรรมควบคุมโรคจังหวัดพิจิตรอย่างเคร่งคัด เช่นสวมหน้ากากอนามัย

ข่าวแนะนำ