ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

ขสมก. เปิดไทม์ไลน์พนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ราย เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถ รถเมล์สาย 141 สาย 47 สาย 7 และสาย 4 ปฏิบัติหน้าที่พบปะคนจำนวนมาก

วันนี้ (8 พ.ค.64) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยไทม์ไลน์พนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วย พกส. สาย 141 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5, พกส. สาย 47 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 4, พกส. สาย 7 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 6 และพขร. สาย 4 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 4 ดังนี้

1) พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า) เขตการเดินรถที่ 5 เป็นพนักงานเพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ท่าฉลอม โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ดังนี้

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 90043 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 70113 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.50 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดชดเชย จากการทำงานในวันหยุด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 90008 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 09.00 น. ต่อมาเวลา 10.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 15.00 น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ ได้ส่งพนักงานไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสนาม ท่าฉลอม

ตรวจสอบพบว่าพนักงานจำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานหยุดงานและไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

2) พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 (ปฏิบัติหน้าที่ เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 54 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว. องครักษ์ ต่อมาได้รับแจ้ง ว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว. องครักษ์ โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ดังนี้

วันที่ 25 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 40488 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 26 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 40018 ตั้งแต่เวลา 13.15 – 21.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 27 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 80242 ตั้งแต่เวลา 15.40 – 23.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 80385 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 00.35 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 40015 ตั้งแต่เวลา 14.45 – 23.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 หมายเลข 4 – 80242 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจ าสัปดาห์ เวลา 13.00 น. พนักงานเดินทางไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำลูกกา และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 14.00 น.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดชดเชยวันแรงงาน โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดชดเชยจากการทำงานในวันหยุด โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากคิวเต็ม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.30 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 09.00 น. พนักงานและสามีของพนักงาน ได้เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว. องครักษ์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังการตรวจเสร็จสิ้นแพทย์ได้ให้พนักงานนอนพักอยู่ที่ศูนย์ฯเพื่อรอดูอาการ เนื่องจากมีอาการเหนื่อย หอบ เป็นไข้และปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่วนสามีของพนักงาน แพทย์ให้เดินทางกลับบ้านได้ ต่อมาเวลา 22.00 น. แพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงาน เป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ศูนย์ฯ

ตรวจสอบพบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

3) พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 40 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50431 ตั้งแต่เวลา 13.20 – 21.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50431 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 23.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 24 เมษายน 2564 พนักงานหยุดชดเชยจากการทำงานในวันหยุด เวลา 11.00 น. พนักงานได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่บ้านเพื่อนของพนักงาน ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดตะล่อม เขตตลิ่งชัน และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 20.00 น. ขณะเดินทางกลับบ้าน พนักงานได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

วันที่ 25 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 26 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บน รถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50407 ตั้งแต่เวลา 13.10 – 22.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที (พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์)

วันที่ 27 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50394 ตั้งแต่เวลา 13.10 – 16.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50178 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 23.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บน รถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50407 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50245 ตั้งแต่เวลา 13.20 – 23.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50394 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 21.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50396 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 21.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังการตรวจเสร็จสิ้น ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50189 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 22.40 น. หลังเลิกงานได้กลับ ที่พักอาศัยทันที

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 หมายเลข 6 – 50189 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 18.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยเมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ตรวจสอบพบว่ามีพนักงานจำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขสมก.แจ้ง กระเป๋ารถเมล์-คนขับ ติดโควิด 4 ราย เช็กไทม์ไลน์ด่วน!

4) พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสาร ช่วงกะบ่าย) เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 54 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยไทม์ไลน์ ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 26 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 หมายเลข 4 – 4068 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 27 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 หมายเลข 4 – 4051 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 00.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 หมายเลข 4 – 4038 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.25 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 29 เมษายน 2564 พนักงานหยุดชดเชย จากการทำงานในวันหยุด โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ซึ่งพนักงานเริ่มมีอาการเป็นไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และไม่มีแรง

วันที่ 30 เมษายน 2564 พนักงานลาพักผ่อน โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 13.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่ได้รับการตรวจ เนื่องจากคิวเต็ม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 14.00 น.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดชดเชยวันแรงงาน เวลา 15.00 น. พนักงานได้เดินทาง ไปพบแพทย์ที่คลิกนิคเวชกรรมมหาชนพระประแดง โดยแพทย์ได้ฉีดยาแก้ไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาพักผ่อน โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาพักผ่อน เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 12.00 น.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลบางปะกอก เนื่องจากพนักงานมีอาการไข้ขึ้นสูง แต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้พนักงานกลับบ้านเพื่อกักตัว โดยพนักงานเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 07.30 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ได้แจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

ตรวจสอบพบว่าพนักงานเก็บค่าโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปภาพประกอบจาก Facebook : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าวแนะนำ