ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดกิจการ-สถานที่เสี่ยงโควิดถึง 17 พ.ค.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดกิจการ-สถานที่เสี่ยงโควิดถึง 17 พ.ค.

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดกิจการ-สถานที่เสี่ยงโควิดถึง 17 พ.ค.

กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ถึง 17 พ.ค. หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง

วันนี้(7 .. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็นชอบคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเห็นสมควรดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด


สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ต่อไปอีก เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 .. 2564
ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ก่อนหน้าที่กทม.ได้ออกประกาศฉบับที่25และที่26ดังนี้ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค. ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ด่วน!กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ตามประกาศถึง 17 พ.ค.

ข่าวแนะนำ