เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทั่วกทม.มาครบห้าง-ตลาด-ร้านอาหารดัง-สถานที่ราชการ


วันนี้( 7 ..64) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่เสี่ยง โควิด-19 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 23 เม.. - 3 .. 2564 (ข้อมูล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 )


ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม ...โรคติดต่อ ..2558 มาตรา 10 ขอให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดทั่วกทม.เชื้อกระจายทุกพื้นที่

ข่าวแนะนำ