เช็กข้อมูลด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กข้อมูลด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กข้อมูลด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 เพิ่มเติม ระหว่าง 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 2564 "MRT-รถเมล์-วัด-ตลาดนัด-ห้าง-ธนาคาร" มาครบ

วันนี้( 6 พ.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่เสี่ยง โควิด-19 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 )

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10 ขอให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดต สถานที่เสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติม

ข่าวแนะนำ