รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด

รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้เผยแพร่ประกาศจังหวัด เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด 19 พร้อมย้ำประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชลบุรีมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ ได้เข้าดําเนินการสอบสวนโรค

ติดตามผู้สัมผัส เพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด นั้น


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอประกาศให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่


ดังกล่าวต่อไปนี้


1. Fun Gym Pattaya สาขาซอยสยามคันทรีคลับ (แยกมิตรกมล) ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564, ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 และ

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.15 - 19.30 น.


2. ร้านอาหารดวงพร เลขที่ 9/11 หมู่ 1 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 21.00 น.


3. ตลาดนัดในเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร์ (ตลาดนัดโรงสีเก่า,ตลาดนัดข้างวัดเกาะจันทร์ และ

ตลาดนัดตรงข้ามวัดเกาะจันทร์)อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564

เวลา 15.30 - 16.00 น.


4. Fun Gym Pattaya สาขาห้วยใหญ่ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2564 เวลา 07.00 - 14.00 น.


5. ร้านทันใจแก๊ส ตลาดใหม่ชลบุรี ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564


6. ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขาพนัสนิคม เลขที่ 43/5 หมู่ 4 ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม


จังหวัดชลบุรีวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น.


7. ร้านข้าวมันไก่ จอมพลัง สาขาบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.00 น.


8. รถตู้โดยสารหมายเลข 9904 - 18 ต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต)

กรุงเทพมหานคร – ปลายทางโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 – 19.00 น.


9. ร้าน Mister Donut (มิสเตอร์ โดนัท) สาขาบิ๊กซีเอ็กตร้าพัทยากลาง ตําบลหนองปรือ

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2564, ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2564

และวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 18.00 น.


หากพบว่า มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ํามูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย

ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัว จากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับ

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอเน้นย้ําให้ประชาชนทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ําเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย

๑๐๐ % ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด


รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด


รีบเช็กด่วน! ชลบุรี เปิดรายชื่อ 9 สถานที่เสี่ยงโควิด


ข่าวแนะนำ