อ่านด่วน! กรมการท่องเที่ยวแนะ 6 ข้อก่อนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อ่านด่วน! กรมการท่องเที่ยวแนะ 6 ข้อก่อนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด

อ่านด่วน! กรมการท่องเที่ยวแนะ 6 ข้อก่อนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด

กรมการท่องเที่ยว แนะนำ 6 ข้อ ก่อนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิดต่างประเทศ

วันนี้( 5 พ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์ชี้แจงกรณี "วัคซีนทัวร์" ตามที่พบข้อมูลข่าวเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ กรณีบริษัทนำเที่ยวเปิดขายทัวร์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ หรือเรียกว่า "วัคซีนทัวร์" ซึ่งนำเสนอรายการนำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ดึงดูดความสนใจของประชาชนด้วยการพาไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรายการนำเที่ยวลักษณะนี้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเน้นไปที่ประชาชนที่มีกำลังซื้อสูง สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไทยและข้อกำหนดของประเทศปลายทาง


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่จะทำทัวร์ในลักษณะนี้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้


1. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีนำเที่ยวต่างประเทศต้องได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป (รหัส 11)

2.การโฆษณาในรายการนำเที่ยวต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการได้จริงตามที่โฆษณาไว้

นอกจากนี้ บริษัทนำเที่ยวควรต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของประเทศปลายทาง ในการเดินทางเข้าประเทศช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัว ข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขในเข้ารับการฉีดวัคซีนของประเทศนั้นๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจรายการนำเที่ยวในรูปแบบวัคซีนทัวร์ขณะนี้ ควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้านก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.ตรวจสอบการมีใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว http://www.dot.go.th

2.เช็กประวัติการร้องเรียนบริษัทนำเที่ยว โทร. 0 2141 3171

3.การซื้อทัวร์เป็นการจ่ายเงินซื้อบริการล่วงหน้า ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเดินทางทุกครั้ง และติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุน

4.เก็บหลักฐานต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผนการเดินทาง หากมีกรณีร้องเรียน

5.ตรวจสอบการอนุญาตเดินทางระหว่างประเทศว่า มีมาตรการกักตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปลายทางอย่างไร สำหรับประเทศไทยยังคงมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 14 วัน

6.ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในต่างประเทศก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สายด่วน 0 2572 8442

ช่องทางติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

+1 202 684 8493

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.30 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

+1 323 962 9574

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

+1 312 664 3129

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

+1 212 754 1770 ต่อ 304, 311, 313

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


กรมการท่องเที่ยวขอแนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจซื้อทัวร์นำไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์

อ่านด่วน! กรมการท่องเที่ยวแนะ 6 ข้อก่อนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง