"ไฟเซอร์" ออกแถลงการณ์ยืนยัน ยังไม่เคยมีการนำวัคซีนโควิดเข้าไทย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ไฟเซอร์" ออกแถลงการณ์ยืนยัน ยังไม่เคยมีการนำวัคซีนโควิดเข้าไทย

ไฟเซอร์ ออกแถลงการณ์ยืนยัน ยังไม่เคยมีการนำวัคซีนโควิดเข้าไทย

ไฟเซอร์ (Pfizer) ออกแถลงการณ์ยืนยันอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 และจะส่งมอบผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น ย้ำ จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ผ่านสํานักงานในประเทศไทยแต่อย่างใด

วันนี้ (5 พ.ค.64) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับข่าวที่มีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ เข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้ว โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอนเทคในประเทศไทยจากหลายแหล่งข่าวและสื่อออนไลน์หลายแห่ง บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดําเนินงานรวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้

1. ไฟเซอร์มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของเราได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ในภาวะของการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จําเป็นต้องมุ่งจัดลําดับความสําคัญ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีน ผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น

3. ในขณะนี้ ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทํางานและหารืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทย

4. เราขอรับรองว่า ไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค ไม่มีนโยบายจัดจําหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ผ่านสํานักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ไฟเซอร์ ออกแถลงยืนยัน ยังไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิดในไทย

-

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง