สถานทูตเตรียม 2 ไฟล์ท นำคนไทยในอินเดียกลับประเทศ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สถานทูตเตรียม 2 ไฟล์ท นำคนไทยในอินเดียกลับประเทศ

สถานทูตเตรียม 2 ไฟล์ท นำคนไทยในอินเดียกลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประกาศแจ้งคนไทย หากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียขอให้เดินทางกลับไทย โดยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 95993 21484 หรือ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ภายในวันนี้

วันนี้ (4 พ.ค.64) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดียที่ได้ระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็วและขยายตัวในวงกว้างตั้งแต่กลางเดือนเมยายน ที่ผ่านมา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการดูแลป้องกันตน การเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ยากลำบากขึ้น จากบุคลากรทางการแพทย์ เตียง และออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน นั้น

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสาน การจัดเที่ยวบินภารกิจพิเศษจากประเทศไทยเพื่อมอบสิ่งของ ความช่วยเหลือให้แก่ฝ่ายอินเดีย ในเส้นทางกรุงนิวเดลี - กรุงเทพ พร้อมขอให้คนไทยที่มีความจำเป็น/เร่งด่วน และประสงค์จะเดินทางกลับแจ้ง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 95993 21484 หรือ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https:/bit.y/3axxbzu ภายในวันนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่นอินเดีย) เพื่อประสานรายละเอียดต่อไป

ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์และ Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม แจ้งเตือนคนไทยในอินเดีย หากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียในช่วงเวลานี้ อาจพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังเปิดสำรองและให้บริการอยู่ ได้แก่

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8074 เสันทางเมืองเจนใน -กรุงเทพฯ โดยขอให้ลงทะเบียนไต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนใน

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษ ที่ A1332 เส้นทางกรุงนิเดลี กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://bitly/337gCwx

พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจสอบศึกษาขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศอินเดียที่ของทางการอินเดีย (หากจำเป็น) เช่น การขออนุญาต เดินทางออกนอกประเทศ (Ext Permit) โดยติดต่อไปยัง Foreigners Regicnal Registation Oiice (FPRAO) ในพื้นที่

ทั้งนี้ สถานอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสาร์โดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

Facebook : Royal Thai Embassy, New Delhi

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง