เล็งใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6,305 ล้านกระตุ้นศก.-เพิ่มการจ้างงาน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เล็งใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6,305 ล้านกระตุ้นศก.-เพิ่มการจ้างงาน

 เล็งใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6,305 ล้านกระตุ้นศก.-เพิ่มการจ้างงาน

‘กุลิศ’ ชงบอร์ดกองทุนฯ อนุรักษ์พลังงาน 6,305 ล้านบาท ไฟเขียวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ-เพิ่มการจ้างงานช่วงโควิดระบาดรอบใหม่

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 6,305 ล้านบาท ว่า โครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกปิดรับเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา วงเงิน 3,905 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินสนับสนุน 500 ล้านบาท


กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงินสนับสนุน 450 ล้านบาท


กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ วงเงินสนับสนุน 2,200 ล้านบาท พบว่า มีจำนวนข้อเสนอ 476 โครงการ วงเงินที่ขอสูงถึง 1.02 หมื่นล้านบาท


สำหรับใน 6 กลุ่มย่อยดังกล่าวนั้น กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท มีผู้เสนอโครงการเข้ามามากที่สุด ถึง 210 โครงการ วงเงินที่ยื่นขอ 3,400 ล้านบาท สูงจากวงเงินสนับสนุนเกือบ 10 เท่า


ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาคัดเลือกโครงการ และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน กลางเดือนพ.ค. พิจารณาอนุมัติเงิน 3,905 ล้านบาท มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่กำลังเผชิญกับโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน กระจายเงินเข้าระบบ

สำหรับกลุ่มสองปิดรับโครงการเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น คือ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสนับสนุน 2,400 ล้านบาท หลังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จากทั่วประเทศส่งโครง การเข้ามา พบว่า มีจำนวนข้อเสนอ 1,861 โครงการ วงเงินที่ขออยู่ที่ 4,550 ล้านบาท


ซึ่งกลุ่มนี้จะยังไม่พิจารณาพร้อมกลุ่มแรก เพราะปิดรับโครงการช้ากว่า ประกอบสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ละจังหวัดต้องเน้นควบคุมสถานการณ์ให้ได้ทั้งหมดก่อน จึงคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ช่วงกลางเดือนมิ.ย.นี้แทน มั่นใจว่าช่วงเวลาดังกล่าวการอนุมัติเงินให้รายจังหวัดจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาดีได้อีกครั้ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง