กห.ส่งหนังสือด่วนการท่าเรือฯตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วยโควิดคลองเตย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กห.ส่งหนังสือด่วนการท่าเรือฯตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วยโควิดคลองเตย

กห.ส่งหนังสือด่วนการท่าเรือฯตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วยโควิดคลองเตย

กลาโหมส่งหนังสือด่วนการท่าเรือฯใช้โกดัง ตั้งรพ.สนามรองรับป่วยโควิดคลองเตย หลังป่วยขยายวงกว้างมากขึ้น

วันนี้ ( 3 พ.ค. 64 )จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนคลองเตย และชุมชนโดยรอบที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก


ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือด่วนถึง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก เป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วย


ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีการพบการติดเชื้อหากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ดังนั้น จึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคาร โกดังสเตเดี้ยม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติแล สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง