ทย.คุมเข้มเที่ยวบินเข้า-ออกภูเก็ต ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ทย.คุมเข้มเที่ยวบินเข้า-ออกภูเก็ต ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด

ทย.คุมเข้มเที่ยวบินเข้า-ออกภูเก็ต  ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด

ทย. คุมเข้มสั่งยกระดับเฝ้าระวังการเดินทางผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 3 สายการบิน 7 เที่ยวบิน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตประกาศแจ้งผู้โดยสารได้ทราบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบิน รวม 7 เที่ยวบิน ได้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็ว กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้ยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น


ทั้งนี้ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของ COVID - 19 ดังนี้ 1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้ที่เข้ามาติดต่องาน และ ผู้โดยสาร ก่อนเข้าใช้บริการอาคารผู้โดยสาร โดยเครื่อง Handheld และเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน


2.จัดจุดลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ "ไทยชนะ" ห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออก 3.จัดจุดบริการเจลล้างมือสำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไว้บริเวณจุดต่างๆภายในท่าอากาศยาน 4. ฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าก่อนลำเลียงสายพานแจกจ่ายให้ผู้โดยสารขาเข้า


5. กำหนดจุดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ได้แก่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสาร เคาน์เตอร์เช็กอิน เก้าอี้พักคอยในอาคารผู้โดยสาร จุดตรวจตั๋วโดยสารก่อนเข้าห้องขาออก- จุดตรวจค้น

จุดตรวจบัตรโดยสารที่ประตู จุดวัดอุณหภูมิคัดกรอง จุดแสกน QR Code บริเวณสายพานรับกระเป๋า รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด


6. เพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด และฉีดยาพ่นภายในอาคาร หลังเที่ยวบินสุดท้ายทุกวัน 7. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบ 8. ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กทพ.) อย่างเคร่งครัด


โดยกรมท่าอากาศยานขอแจ้งให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางทราบว่า ผู้โดยสารทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของท่าอากาศยานซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สายการบินและท่าอากาศยานจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง