เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 เพิ่มเติม ระหว่าง 17 -27 เมษายน 2564

วันนี้( 1 พ.ค.64 ) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่เสี่ยง โควิด-19 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 -27 เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 )

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ขอให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

เช็กด่วน! อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั่วกรุง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง