เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้วันแรก เช็กขั้นตอนง่ายๆ ได้ที่นี่

วันนี้ (1พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 หลังจากเปิดให้บริการ “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 1 ซึ่งเป็นการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และการแจ้งเตือนให้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้รับ "วัคซีนโควิด 19"


“หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 นี้ จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 12 ฟังก์ชั่น เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดให้ลงทะเบียนและจองรับ วัน เวลา การฉีดวัคซีนโควิด-19 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ค.2564 นี้ ซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ค.สำหรับระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และในเดือน ส.ค.2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี


ซึ่ง “หมอพร้อม” จะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล 1,500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้จองวัคซีนแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบจะสามารถติดตามการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ฉีด และมีระบบจำแนกกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดลำดับการฉีดวัคซีนได้


สำหรับ “หมอพร้อม LINE Official Account v.2” มีการทำงาน 12 ฟังก์ชั่น ดังนี้

ฟังก์ชัน 1.เพิ่มเพื่อน ( Add Friend) หมอพร้อม และลงทะเบียนเพื่อใช้งาน มีขั้นตอนคือ

1.1 หลังจากเพิ่มเพื่อนไลน์กับหมอพร้อมแล้วให้กดลงทะเบียน กดยอมรับ - ยินยอม - รับทราบ

1.2 จากนั้นให้ ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอกเลขบัตรประชาชน กรณีมีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ กดบันทึก ได้ทันที

กรณี ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึก ปรากฏหน้าจอยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ ข้อความแจ้งยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ

ฟังก์ชัน 2 การเพิ่มบุคคลอื่น

2.1 กดปุ่มเพิ่มบุคคลอื่น ระบุความสัมพันธ์ กรอกเลขบัตรประชาชน กรณีมีข้อมูลในระบบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดบันทึก ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึก

2.2 หน้าจอยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

ฟังก์ชัน 3 การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

กดเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีน กดปุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน หน้าจอยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน

2.2 หน้าจอยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

ฟังก์ชัน 4 จองคิวฉีดวัคซีน

4.1 เมื่อหน่วยบริการได้รับการจัดสรรวัคซีน จะเปิดให้จองวัน เวลา ฉีดวัคซีน และผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้จองฉีดวัคซีน กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19

4.2 ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก หน้าจอแสดงยืนยันทำแบบคัดกรอกและบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดยินยอม

4.3 เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ ข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

ฟังชันก์ 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน

5.1 กดเมนูข้อมูลการจองวัคซีนโควิด-19เข็มที่1 กดปุ่มปลี่ยนการจอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวคัซียและกดยืนยัน หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จและจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ใหม่)

ฟังก์ชัน 6 แจ้งเตือนวัคซีนเข็มที่ 1 ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

ฟังก์ชัน 7 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 พร้อมใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

ฟังก์ชัน 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ฟังก์ชัน 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 แจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

ฟังก์ชัน 11 การออกใบรับรอง การฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate)

ฟังก์ชัน 12 ทำแบบประเมิน อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2


เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' จองฉีดวัคซีนโควิด เช็กขั้นตอนได้ที่นี่ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง