อัปเดตล่าสุด! แล็ป "ตรวจโควิด-19" รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! แล็ป "ตรวจโควิด-19" รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

อัปเดตล่าสุด! แล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ SAR-CoV-2 ของภาครัฐและภาคเอกชน มีทั้งหมด 281 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

วันนี้ (27 เม.ย.64) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ SAR-CoV-2 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ของภาครัฐและภาคเอกชน มีทั้งหมด 281 แห่ง

กรุงเทพและปริมณฑล 110 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 44 แห่ง ภาคเอกชน 66 แห่ง และต่างจังหวัด 171 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 133 แห่ง ภาคเอกชน 38 แห่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้


กรมการแพทย์ อัปเดตแล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ อัปเดตแล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ อัปเดตแล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ อัปเดตแล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ อัปเดตแล็ป ตรวจโควิด-19 รัฐ-เอกชน ทั่วประเทศข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง