นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

 นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

นนทบุรีออกมาตรการคุมเข้มโควิด 19 สั่งปิดสถานที่อีก 19 ประเภท ขอความร่วมมืองดเดินทาง 21.00 น. - 04.00 น

วันนี้ ( 27 เม.. 64 )สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศปิดสถานที่ในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติม 19 ประเภท และห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เกิน 10 คน พร้อมกับขอความร่วมมืองดเดินทาง เวลา 21.00 . - 04.00 .


สำหรับ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้


1.ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง อย่างน้อย 2 เมตร กรณีมีระยะห่าง ไม่ถึง 2 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้น


2.การจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และงดการตักอาหารในภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกัน


3.จัดให้มีระบบคิวหรือเรียงลำดับโดยให้พื้นที่รอคิว หรือเรียงลำดับมีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร


ทั้งนี้ ยังคงให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ให้นั่งทานที่ร้านได้ถึง 21.00 . หลัง 21.00 .ให้จำหน่ายแบบนำกลับไปบริโภคที่อื่น ปิดร้านในเวลา 23.00 . ห้ามจำหน่ายครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ เล่นดนตรี ตลอดเวลา

 นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท


 นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

 นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

 นนทบุรีสกัดโควิดสั่งปิดเพิ่มสถานที่ 19 ประเภท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง