เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

เปิดตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 912 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 278 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า

วันนี้ (25 เม.ย. 64) นางศิลปสวย ระวีแวงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่กระจายทั่วพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 912 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า โดยแพร่กระจายในสถานที่พักอาศัย ที่ทำงานในภาคราชการและสำนักงานบริษัทเอกชนต่าง ๆ

รวมทั้งจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน พบว่ามีการติดเชื้อจากการไปในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิงเชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนมีคำสั่งปิด สถานที่แออัด เช่น คอนเสิร์ตเชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนมีคำสั่งห้ามจัด รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับเชื้อด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความกังวลและห่วงใยจากตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในที่ทำงาน และที่ชุมชนต่าง ๆ ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันโรคอย่างเข้มข้นสูงสุด

กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 ให้มีการปิดการดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงทั้ง 26 ประเภท เป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (25 เม.ย.64) และขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และใช้การประชุมออนไลน์

นอกจากนี้ขอให้มีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานอย่างรัดกุม หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมนุมคนหรือที่มีคนแออัด และที่สำคัญคือเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ และต้องสวมอย่างถูกวิธีเพื่อจะสามารถป้องกันการพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ มีความผิดตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564 มีดังนี้

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

เปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 50 เขตในกทม. ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง