พศ.กำชับทุกวัดวางมาตรการคุมเข้ม อย่าปฏิเสธเผาร่างเหยื่อโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พศ.กำชับทุกวัดวางมาตรการคุมเข้ม อย่าปฏิเสธเผาร่างเหยื่อโควิด

พศ.กำชับทุกวัดวางมาตรการคุมเข้ม อย่าปฏิเสธเผาร่างเหยื่อโควิด

พศ. กำชับทุกวัดวางมาตรการป้องกันโควิดเข้ม พร้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยไม่ปฏิเสธการเผาศพ

วันนี้( 22 เม.ย.64) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านทางไกล โดยมีคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ (พศจ.) เข้าร่วม เพื่อพิจารณาตามข้อสั่งการของนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งสร้างความเข้าใจและดำเนินการสำรวจเชิงรุก กรณีของวัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีการบิดเบือนและปฏิบัติผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวอ้างการตั้งลัทธิใหม่ สร้างความแตกแยก และเป็นภัยต่อสังคม รวมถึงประเด็นการที่พระสงฆ์ร่วมกิจกรรมทางการเมือง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในวัดและศาสนสถาน


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้ พศจ.ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น วัดที่มีประชาชนไปสักการะหรือวัดใหญ่ในพื้นที่ให้ประสานการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและปฏิบัติตามมาตรการ และคำสั่งของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีที่ขอความร่วมมือฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อขอให้ พศจ. ทำความเข้าใจกับเจ้าคณะปกครองและวัดในความรับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิต อย่าซ้ำเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบสอดคล้องกับ พศ. ที่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยขอให้เอาใจใส่เรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ หากมีเหตุขัดข้องให้รายงาน พศ. ทราบโดยด่วน


ส่วนกรณีการเกิดลัทธินอกรีตนั้นได้ให้ พศจ. เร่งประสานงานกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางร่วมกันในการทำความเข้าใจต่อสังคมให้ถูกต้องและรวดเร็ว เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุร่วมกิจกรรมทางการเมืองให้ประสานงานกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ทุกระดับอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักรวมถึงการสอดส่องดูแลให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 และขอความเมตตาให้เจ้าคณะปกครองทุกระดับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้


ข่าวแนะนำ