เคาะแล้ว ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิ 'เราชนะ' - ขยายเวลาใช้ถึง 30 มิ.ย.64

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคาะแล้ว ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิ 'เราชนะ' - ขยายเวลาใช้ถึง 30 มิ.ย.64

เคาะแล้ว ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิ 'เราชนะ' - ขยายเวลาใช้ถึง 30 มิ.ย.64

มติครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิโครงการเราชนะ พร้อมขยายเวลาใช้เงินไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

วันนี้ (20เม.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการเราชนะ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท


นอกจากนี้ ยังขยายเวลาใช้สทธิ์วงเงินจาก 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ

ข่าวแนะนำ