อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline สถานที่เสี่ยงโควิด-19 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 4-14 เมษายน 2564 ใครไปสถานที่ดังกล่าวให้สังเกตอาการ และประเมินความเสี่ยงได้ที่ bkkcovid19

วันนี้ (19 เม.ย.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่างวันที่ 4-14 เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 ) มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ขอให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด กทม. 4-14 เม.ย. ใครไปมาเช็กด่วน!

ข่าวแนะนำ