สปสช.เพิ่มสายด่วน 1330 ประสานจัดหาเตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สปสช.เพิ่มสายด่วน 1330 ประสานจัดหาเตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

สปสช.เพิ่มสายด่วน 1330 ประสานจัดหาเตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

สปสช.เปิดใช้สายด่วน 1330 ประสานจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ดำเนินงานควบคู่สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 พร้อมมีรถ สพฉ.ช่วยรับส่งผู้ติดเชื้อ แก้ปัญหาโรงพยาบาลเตียงเต็ม-ไม่รับตรวจ

วันนี้ (11 เม.ย.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สายด่วน สปสช. 1330 ได้ร่วมเป็นหน่วยประสานช่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงรักษาไม่ได้ และได้เริ่มดำเนินการจัดหาเตียงให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2564 เป็นต้นมา โดยโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเตียงไม่พอสามารถติดต่อประสานงานเข้ามาได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประชาชนที่ตรวจแล้วพบเชื้อแต่มีปัญหายังไม่ได้รับการรักษาด้วยเช่นกัน

"เนื่องจากมีจำนวนผู้ไปรับการตรวจมากขึ้น ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลายแห่งอาจเกิดความกังวล เพราะเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว โรงพยาบาลจะต้องรับเข้าเป็นผู้ป่วยในการดูแลของตัวเอง ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเกิดความกังวล อาจไม่กล้าตรวจเพราะเกรงว่าถ้าตรวจเจอเชื้อแล้วจะไม่มีเตียงรองรับเพียงพอ ดังนั้นในส่วนของผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้ไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ แต่โรงพยาบาลที่ไปตรวจเตียงเต็ม ก็สามารถโทรศัพท์ประสานมาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน" นพ.จเด็จ กล่าว

สำหรับสายด่วน สปสช. 1330 จะเป็นการดำเนินงานควบคู่กับ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ในการทำหน้าประสานจัดหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อที่ยังหาเตียงรักษาไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จับมือกับโรงเรียนแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตำรวจ กลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และประสานส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายหรือข้ามเครือข่ายได้ ผ่านสายด่วน 1668

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสายด่วน 1668 อาจจะไม่พอรองรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. จึงได้มอบให้กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ สปสช. ร่วมจัดระบบรองรับผ่านสายด่วน สปสช. 1330 โดย สปสช. ได้หารือกับ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สำหรับการช่วยดำเนินการดังกล่าวแล้ว

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในการดำเนินงานทางกรมการแพทย์จะส่งจำนวนเตียงว่างทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามมาให้ สปสช. เพื่อช่วยประสานจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วพบเชื้อ แต่ปรากฎว่าโรงพยาบาลนั้นเตียงเต็มแล้ว ทางโรงพยาบาลสามารถโทรเข้าสายด่วน 1668 หรือ 1330 ได้ เพื่อให้ประสานจัดหาเตียงในโรงพยาบาลอื่นๆ และเมื่อหาเตียงได้แล้ว ก็จะมีรถพยาบาลของ สพฉ. มาช่วยรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทาง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง

"ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ มีผู้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทาง สปสช.ขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการป่วย มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ เดินทางไปสถานที่ที่มีการระบาด หรือแม้แต่ไม่มีอาการป่วยและไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่ สามารถเดินทางไปรับการตรวจคัดกรองหรือปรึกษาแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สปสช.จะจ่ายแทนประชาชนให้เอง รวมทั้งค่ารักษาหากพบว่าติดเชื้อเช่นกัน" นพ.จเด็จ กล่าว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง