ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด "พื้นที่เสี่ยง" อีก 22 แห่ง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด "พื้นที่เสี่ยง" อีก 22 แห่ง

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 149 ราย พร้อมประกาศสถานที่เสี่ยงอีก 22 แห่ง หากประชาชนที่เดินทางไปในวันและเวลาที่ระบุให้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิดและเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน

วันนี้ (11 เม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี เปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 11 เม.ย.มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ 149 ราย

1.ผู้ติดเชื้อโควิด-19 Cluster ร้านฟริ้นสโตน 19 ราย ทั้งนี้ใน Cluster นี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 รวม 109 ราย

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น 17 ราย

2.1. Bone Pub พัทยา 2 ราย

2.2. Friend zone ผับ บางแสน 1 ราย

2.3. Cetus Club พัทยา 8 ราย

2.4. นิว เวอร์ชั้นแมน ผับ 2 ราย

2.5. ร้านอินฟินิตี้ ศรีราชา 1 ราย

2.6 ติดเชื้อจากผับใน กทม. 3 ราย

3.สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด 6 ราย

3.1 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก กทม. 4 ราย

3.2 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก จ.ภูเก็ต 1 ราย

3.3 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก จ.ลำปาง 1 ราย

4. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก กทม เข้ามารักษาในชลบุรี 1 ราย

5. อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 106 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 481 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 2,037 ราย (อยู่ระหว่างรอผลตรวจ )

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 จากสถานบันเทิงใน กทม.และปริมณฑล ไปจังหวัดต่างๆ กว่า 40 จังหวัด ซึ่งเป็นการระบาดอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงใน จ.ชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในการระบาด ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ใน จ.ชลบุรี 413 ราย อ.ศรีราชา 2 Cluster, อ.เมืองชลบุรี และอำเภอใกล้เคียง 1 Cluster

ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการค้นหผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายเชื้อต่อไป

ทั้งนี้ได้ปิดสถานบันเทิงทุกแห่งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อยับยั้งการระบาด จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนชาวชลบุรี ผู้ที่ เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ

สำหรับประชาชนทั้วไป ขอให้ปฏิบัติตามมาตราการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ หากมีกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันจำนวนมากขอให้ปฏิบัติตามมาตราการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังได้ออกประกาศฉบับที่ 55 ระบุว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับวันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสถานที่ทั้ง 22 แห่ง มีดังนี้ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง

ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง